facebooktwittermail d

Mobil anläggning invigs

Landets första mobila biogasanläggning invigs på torsdagen. Premiäruppdraget blir vid Sundets avloppsreningsverk i Växjö.

JTI, institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala, har under våren byggt färdigt den mobila anläggningen. Med hjälp av länets landshövding, Peter Egardt, invigs anläggningen på torsdagen och nu väntar jobb ute i verkligheten.

Biogasproduktion


Inom en snar framtid väntas en kraftig utveckling av biogasproduktionen i Sverige, främst vid avloppsreningsverk och stora anläggningar där flera substrat samrötas. Till exempel källsorterat hushållsavfall och avfall från livsmedelsindustri och slakterier.

Sundets avloppsreningsverk i Växjö blir första arbetsplatsen för anläggningen. Här ska den användas för att justera processerna så att hygieniseringen av rötmaterialet blir kostnadseffektivt.
Arbetet blir ett referensprojekt för anläggningens fortsatta arbete. Andra typer av uppdrag kan vara att prova en speciell sönderdelningsutrustning, byta omrörare eller röta vid olika temperaturer.

Personal kan flyttas


I och med att anläggningen kan flyttas kan personalen på till exempel det aktuella avloppsreningsverket testa samma substratmix och dygnsvariation som de har i sin egen anläggning.

Av 40 större avloppsreningsverk och samrötningsanläggningar i Sverige beräknas mellan 20 och 25 att vara i behov av utveckling och optimering under de närmaste fem åren.

JTI har investerat 4,3 miljoner kronor i projektet. Marianne Persson