facebooktwittermail

Möbelkubb lyft för skogsbruket

Skogsavverkning av ett helt nytt virkessortiment har inletts i Västerbottens inland. Totalt ska 100 000 kubikmeter tallvirke per år förädlas till Ikeamöbler i Lycksele.

- Det är jättekul att skogen och det värde skogen ger stannar i inlandet, säger Erik Alnersson, virkesinköpare vid Sveaskog, till Sveriges Radio Västerbotten.

Möbelkubb kallas de korta tallstockar som ska förvandlas till möbler hos Hedlunda Industri Lycksele. Möbelfabriken räknar med att i ett första steg nyanställa ett 40-tal personer under våren.

Satsningen innebär också att skotare och andra skogsmaskiner måste byggas om för att passa möbelkubben, som är drygt hälften så lång som en vanlig stock.ATL.nu