facebooktwittermail

Forskare: Hållbarhetsfokus avgörande för lönsamheten på lång sikt

Vad ska mjölkproducenter som vill arbeta med hållbarhet fokusera på? ATL ringde upp två föredragshållare från Mjölkveckan för att ta reda på vad forskningen hittills har kommit fram till. 

Ungdjur på en mjölkgård.
Ungdjur på en mjölkgård. FOTO: CECILIA PERSSON

Temat för årets Mjölkvecka, som hölls i mitten av oktober, var Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem? En av årets föredragshållare var Helena Hansson, professor vid SLU i Uppsala, som föreläste om ekonomisk hållbarhet i mjölkproduktionen. Frågan hur det enskilda företaget kan arbeta med hållbarhetsfrågor är inte helt lätt att svara på tycker hon.