facebooktwittermail d

Mjölkproduktionen flyttar söderut

Mjölkbältet växer sig starkare och produktionen flyttar söderut när den svenska mjölkinvägningen minskar. Men under det senaste året har några län i Mellansverige gått mot strömmen och ökat produktionen.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: ANN LINDÉN

Det framgår av LRF Mjölks länsstatistik över mjölkinvägningen.

Mjölkbältets andel av den svenska mjölkinvägningen ökade från 34,5 procent till 36,9 procent under perioden 2005-2015 samtidigt som hela den svenska invägningen minskade med 7,2 procent.

Tapp motsvarande Halland

En minskning av svensk mjölkproduktion med 7,2 procent på tio år låter kanske inte så förfärande mycket, men då ska man notera att tappet i kilo räknat motsvarar nästan hela Hallands mjölkinvägning. Ett Halland bort på ett decennium, således!

Begreppet Mjölkbältet brukar avse länen Halland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland. Men även övriga Götalandslän: Skåne, Blekinge och Västra Götaland, är duktiga på att producera mjölk.

Lägger vi till dem blir södra Sveriges ökande betydelse än tydligare. 2005 stod Götaland för 71,7 procent av invägningen, 2015 hade andelen vuxit till 74,4 procent.

Minskar i Svealand

Norrlandslänen, det vill säga Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har hållit sin andel relativt väl under tioårsperioden. 12,9 procent av invägningen 2005 har minskat till 12,3 procent 2015.

Det är i stället Svealand som tappat mjölkproduktion. 2005 producerades 15,4 procent av mjölken i Svelandslänen, Stockholm, Uppsala, Sörmland, Örebro, Värmland, Västmanland och Dalarna. 2015 hade andelen fallit till 13,3 procent

Tittar man på enskilda län är det Stockholm, Sörmland, Dalarna och Norrbotten som tappat mest 2005-2015. Endast två län, Kalmar och Halland, har ökat produktionen under tioårsperioden.

1,5 procent mindre sedan förra året

Den svenska mjölkinvägningen minskade under första halvåret i år med 1,5 procent jämfört med samma period i fjol. Mest föll produktionen i Värmland, hela 10,3 procent, följt av de nordligaste länen, Norrbotten, minus 7,6 procent, och Västerbotten, minus 4,8 procent.

Endast tre län lyckades öka produktionen: Västmanland, plus 7,9 procent, Dalarna, plus 2,7 procent och Gävleborg, plus 0,7 procent. Visserligen ökningar från relativt blygsamma nivåer, men dock ökningar i en tid när invägningen minskar i resten av landet.

Länsvis mjölkinvägning jan-juni 2015 och 2016 (ton)   
    
    
Länjan-jun 2015jan-jun 2016Förändring
    
Stockholms län13 31812 963-2,7%
Uppsala län39 37137 512-4,7%
Södermanlands län39 95038 174-4,4%
Östergötlands län109 051108 987-0,1%
Jönköpings län126 991124 824-1,7%
Kronobergs län52 44752 103-0,7%
Kalmar län185 567182 512-1,6%
Gotlands län72 15971 155-1,4%
Blekinge län18 20217 571-3,5%
Skåne län173 826171 981-1,1%
Hallands län120 681119 119-1,3%
Västra Götalands län260 789259 878-0,3%
Värmlands län32 99329 591-10,3%
Örebro län27 72127 249-1,7%
Västmanlands län19 83521 4007,9%
Dalarnas län27 22027 9602,7%
Gävleborgs län39 00639 2850,7%
Västernorrlands län30 06329 533-1,8%
Jämtlands län31 71831 034-2,2%
Västerbottens län59 24956 424-4,8%
Norrbottens län25 42223 480-7,6%
    
Summa1 505 5791 482 736-1,5%
    
    
Källa: LRF Mjölk