facebooktwittermail d

Mjölkproduktion - en av de mest komplexa näringsgrenarna

Många älskar utmaningar och söker sig till risker och äventyr. Målet är att i bästa fall återvända till utgångspunkten någorlunda helskinnad men förhoppningsvis berikad av tillfredsställelse och upplevelser.

En del bestiger Mount Everest, andra tar sig runt ett Iron man-lopp. Det vill säga simmar 5 km, sedan direkt upp på cykeln för en 18 mils tripp och avslutar med en uppfriskande löprunda på 42 km.

Ungefär lika många är de som antar utmaningen att bedriva mjölkproduktion, slitsamt och skitigt men otroligt fascinerande. Målgången är påfallande lika, guldmedaljutdelningen för 23 års prickfri mjölkleverans och långloppet. Halta och lytta staplar de i mål, en medalj och några sekunder i rampljuset är belöningen, kanske lite lyckligare.

Mjölkproduktion är en av de mest komplexa näringsgrenar som man kan hänge sig åt. Ändå är det så många fler i världen som gör det än vad det för tillfället behövs. Överproduktionen sänker priset till en nivå där nästan ingen tjänar pengar och de flesta möter motgångarna med att producera mer. Sverige i sällskap med Österrike och några länder i Östeuropa förväntas minska produktionen, i alla andra EU-länder planerar man för ökad mjölkproduktion. Hur skall detta sluta? Köparna, Ryssland och Kina, tycks vara fortsatt kallsinniga.

Det är med mjölkpulver som med aktierna, när det är billigt vill ingen köpa medan man i en prisuppgång aldrig kan få nog. Likheterna är påfallande, hur mycket terminshandel och spekulationer förekommer det där köpare och säljare aldrig haft en tanke på att hantera den fysiska varan utan bara vill tjäna pengar på de stora prisvariationerna? Spekulationer som sannolikt ökar slagen mellan toppar och dippar och minskar förutsättningarna för en sansad marknad.

”Det är ingen mänsklig rättighet att bedriva mjölkproduktion”, sa en lantbruksminister för några år sedan. Då som nu var det kris och många mjölkföretag lades ner och man bönade om statsmakternas hjälp.

Då blev den kalla handen, idag hörs det i vart fall lite glada tillrop och ansvarig minister dunkar alla i ryggen och hoppas på ett snart tillfrisknande. Det kommer att försvinna många mjölkgårdar, de som är mest anpassningsbara överlever, som Darwin sa. Anpassningen består i att på gårdsnivå få ner kostnaderna, lätt att säga men inte lika lätt att genomföra.