facebooktwittermail d

Mjölkprisindex har gått ner igen

Mjölkprisindex GDT, Global Dairy Trade, sjönk med 1,3 procent den 21 juni. Vid föregående handelstillfälle steg index med 1,5 procent.