facebooktwittermail d

Mjölkprisindex stiger

Mjölkprisindex GDT, Global Dairy Trade, steg med 1,5 procent den 7 juni. Vid föregående handelstillfälle sjönk index med 2,9 procent.