facebooktwittermail d

Mjölkprisindex föll

Mjölkprisindex GDT, Global Dairy Trade, föll med 3,8 procent vid det senaste handelstillfället.