facebooktwittermail d

Mjölkprisindex fortsätter att stiga

Mjölkprisindex GDT, Global Dairy Trade, steg med 2,0 procent vid det senaste handelstillfället.