facebooktwittermail d

Mjölkprisindex föll vid det senaste handelstillfället

Global Dairy Trade (GDT) prisindex har fallit med 1,5 procent. Nedgången kommer efter en ökning med 3,2 procent vid föregående handelstillfälle.