facebooktwittermail d

Mjölkpengen kan fördubblas

Svenska mjölkbönder kan få dubbelt så mycket i krisstöd. Om regeringen vill.

76 miljoner kronor i krisstöd till svenska mjölkbönder kan bli 152. EU-kommissionen har föreslagit att medlemsländerna ska ha rätt att skjuta till egna pengar till de stöd de får av EU.

– De får matcha med lika mycket, säger Carina Folkesson Lillo på Sveriges representation i Bryssel.

De nationella medlen måste användas till samma typ av åtgärder som EU-pengarna.

- Du kan inte hitta på en åtgärd med EU-pengar och en med nationella pengar.

"Tittar på möjligheten"

Det är ännu inte klart hur de svenska pengarna ska fördelas, men som ATL tidigare skrivit är det mest troliga att de går till aktiva mjölkproducenter med summan baserad på mjölkinvägningen under en given period. Enligt LRF skulle det ge ungefär 2,5 öre per kilo mjölk.

Om regeringen väljer att utnyttja möjligheten till 100 procents matchning betyder det runt 5 öre per kilo mjölk. Men det är om.

– Vi tittar på den här möjligheten. Men vi kan inte säga något om det i dag, säger Ingela Nilsson, pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Enligt nyhetsbrevet Agra Facts har elva länder redan aviserat att de vill lägga till egna pengar till EU:s krispaket. Det är Österrike, Italien, Luxemburg, Tyskland, Lettland, Spanien, Belgien, Litauen, Grekland, Finland och Irland.

Beslut i veckan

EU-kommissionen väntas fatta beslut om krisstöden i veckan. Beslutet är giltigt omedelbart och pengarna kan börja betalas ut så snart de nationella villkoren är satta. Medlemsländerna och EU-parlamentet har två månader på sig att invända mot beslutet, men det är högst osannolikt att någon av institutionerna skulle bjuda motstånd.

Jordbrukskommissionär Phil Hogan uttrycker i ett pressmeddelande glädje över att det gått så pass snabbt att få i väg krispaketet.

"Nu är det upp till nationella regeringar att se till att objektiva kriterier definieras och pengarna når lantbrukarna utan dröjsmål."

 

LÄS MER: De tar makten över mjölken – vågar tänka helt nytt ––Kraftig ökning av små mejerier