facebooktwittermail d

Mjölkkris debatteras med LRF

LRF Mjölk träffade på onsdagen mjölkbönder i Halland för att diskutera det besvärliga läget i branschen. Ett 40-tal bönder slöt upp på mötet på Ysby bygdegård utanför Laholm, ATL var med.

Avräkningspriset på mjölk fortsätter att rasa, bara det senaste tre månaderna har det sjunkit 11 procent (för både konventionell och eko).

Totalt det senaste året har det rasat 19 procent (konventionell) respektive 18 procent (eko).

Pressas ytterligare

Enligt prognosen kommer mjölkbönderna att pressas ytterligare den närmaste tiden.

LRF Mjölks direktör Jonas Carlberg bedömer läget som särskilt allvarligt eftersom priset sjunker så snabbt samtidigt som det ryska importstoppet har förvärrat situationen ytterligare.

- Risken är att en del mjölkproducenter får svårt med likviditeten och kanske slås ut.

I synnerhet nyinvesterade företag kan få det riktigt besvärligt.

Åtgärdsprogram

LRF har tagit fram ett åtgärdsprogram på tolv punkter som de vill diskutera med mjölkproducenter runt om i landet.

Stoppet i Halland är ett av många.