facebooktwittermail

Behåll konsumenters och politikers förtroende

Behåll mjölkkornas rätt att gå på bete. Arbeta i stället för att få mer betalt för mjölken, skriver Barbro Winge, Åseda.

Kor på bete är ett starkt argument för den svenska mjölken FOTO: GÖRAN GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Här i Sverige har vi en av världens bästa djurskyddslagar. Den är beslutad utifrån djurens bästa. Det är ett starkt argument för konsumenter att köpa livsmedel från svenska producenter.

Under flera år har mjölkproducenter framhållit värdet av kornas utevistelse genom kosläpp, vilket medfört att många, både barn och vuxna, kommit ut till gårdarna och sett kornas glädje över att komma ut på bete efter hela vintern på stall. Även i reklamen visas bilder på kor i gröna sommarhagar.

Nu har en mindre grupp mjölkproducenter drivit på för att LRF ska få regering och riksdag att ändra Djurskyddslagen så att man inte längre ska behöva släppa ut sina kor under sommarmånaderna. Alltså en tillbakagång till 1970-talet då vissa gårdar hade sina kor inne året om i hela deras liv. Detta reagerade politiker, veterinärer med flera på och Djurskyddslagen ändrades.

Om detta förslag skulle gå igenom blir resultatet successivt att det bara blir stora djurfabriker här i Sverige också, och de mindre gårdarna blir utkonkurrerade. Vi har kritiserat de stora djurfabrikerna på andra håll i världen för deras sätt att bedriva sin produktion, och nu kanske vi hamnar där själva.

Varför ska svenska konsumenter köpa svensk mjölk om man inser att produktionen sker på samma vis här som i Tyskland och Danmark, särskilt om deras mjölk kan säljas till ett lägre pris?

Det är inte särskilt betungande att öppna ett par stalldörrar och ha ett fungerande elstängsel på några hektar mark i anslutning till stallarna där korna hämtar en del av sitt grovfoder själva.  Då behövs inte fossila bränslen till någon transportkedja för att korna ska få det här fodret. Det sker på det mest naturliga sättet för korna genom att de får beta färskt gräs!

Om förslaget har en ekonomisk aspekt, så borde mjölkproducenterna och LRF satsa på att få bättre betalt för mjölken. Detta fantastiska livsmedel som alla mjölkbönder producerar. Så mycket viktiga näringsämnen som ingår i mjölken och dess produkter, och det är användbart vid alla tillfällen – frukost, middag, fika och fest. Vilka andra livsmedel är så användbara, nyttiga och goda?

Tänk om, och behåll djurens rätt till utevistelse! Se till att få bättre betalt med dessa argument så vinner både konsumenter, politiker och korna på det. Framtidens konsumenter kommer att ta mer hänsyn till djurens bästa och till biologisk mångfald, vilket korna och deras avkommor bidrar till.

Gå i framkant och backa inte till 1970-talet, visa fördelarna med korna och deras förmåga att producera nyttig mat till människan genom deras sätt att beta gräs och örter, som genom fotosyntesen är grunden för allt liv på jorden!

Barbro Winge

Åseda