facebooktwittermail d

Utan bonden stannar (h)julen

Mjölkkon och mjölken är ryggraden i svenskt jordbruk. Vi mjölkbönder arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan, skriver Håkan Nilsson. 

Kor på bete, LInköping
Kon kan omvandla gräs till ett näringstätt och nyttigt livsmedel. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/SHUTTERSTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

När man om morgonen stiger upp och vandrar till ladugården till de väntande djuren är det alltid med förväntan och viss spänning. Har det hänt något oväntat under natten som man genast måste ta itu med? Det kan ha fötts en kalv eller det kan vara en foderautomat som krånglar. Som djurägare har man ansvar för djurvälfärd under dygnets alla timmar.

Ser upp mot stora landsvägen hur människorna i bilkaravanen strävar mot sina arbetsplatser. Jag behöver inte sitta timmar i en bil varje dag för att komma till jobbet och förbruka fossilt bränsle. Visserligen finns det någon elbil i mängden men den behöver också energi för att röra på sig. Vi tar för givet att tillgången på föda, energi och värme ska finnas vid varje tillfälle. När det för några dagar sedan var elbrist utbröt panik på marknaden. Kanske var det början på lite eftertanke inför framtiden.

Så börjar min arbetsdag och jag känner att mitt yrke är av stor betydelse för försörjningen av befolkningen med livsmedel. Nyligen har det varit julbordens tid. I hem och på restauranger serveras då traditionella maträtter. Det är ett bra tillfälle att ägna svensk livsmedelsproduktion och svenska bönder en tanke.

Navet i svensk livsmedelsproduktion och ryggraden i jordbruket är mjölken. Idisslande kor som kan tillvarata näringen från gräsbevuxna marker är ett effektivt sätt att skapa ett näringstätt livsmedel. I Jämtland är vi många Arlabönder som jobbar hårt för att producera mjölk, smör och ost på julbordet.

Vad döljer sig bakom all mat som serveras på våra matbord? Hur skulle en mjölkproducent kunna vara obekväm för miljön och klimatet?

Klimatavtrycket från svenska mejeriprodukter är hälften så stor som det globala. Vi kan minska klimatavtrycket från mjölkproduktionen. Det finns lösningar som presenterats hur mjölk- och nötköttsbranschen kan nå målet enligt Parisavtalet. Det är hög tid att i debatten börja skilja på olika klimatgaser och skillnaden mellan fossila och biogena utsläpp.

Hos oss gör vi en klimatberäkning på gårdsnivå. Kogödseln analyseras på näringsinnehåll och vi tar markprover. Grödorna växlar mellan åren och skörden vägs. Fodrets näringsvärde analyseras och utifrån detta görs en individuell foderstat. Vi har också kontroll på vad som lämnar gården och vad som köps in. Vi är väldigt nära en hållbar och cirkulär ekonomi. Utöver detta förvaltas biologisk mångfald. I Jämtland finns många biogasanläggningar och ytor med solpaneler för elproduktion.

Vi mjölkbönder jobbar målmedvetet för att minska vår klimatpåverkan. Det kommer behövas fortsatta investeringar på våra gårdar för att fortsätta hållbarhetsresan med god djuromsorg och alternativa drivmedel för att säkra framtidens mat och miljö.

På julaftons morgon är det lite mer högtidligt att gå till jobbet. Förhoppningsvis lyser en stjärna klar och det ligger en nyfödd kalv på halmbädden. Som när herdarna gick till stallet enligt berättelsen. Det är därför vi firar julen.

Jag känner att det vi producerar är uppskattat på jultallriken. Vi har bättre kontroll på produktionen än flera andra branscher. Jag undrar hur många hushåll som gör en livscykelanalys för sin konsumtion.

Mänsklig påverkan värmer atmosfären. Konsumenten tillför koldioxid på många sätt. Varje del av det privata livet resulterar i utsläpp. Dessutom tillför mänsklig utandning också koldioxid.

I stället har skulden riktats mot kor. Jag reflekterar över vad som är förnuftigt. Någonstans behöver vi dra i bromsen och tänka nytt. Visst är det bönderna som ska frälsa världen med sitt budskap om den hållbara och nödvändiga livsmedelsproduktionen i Sverige och globalt.

Håkan Nilsson

Jämtlandsbonde Arla, Backen, Ås