facebooktwittermail d

Mjölkinvägningen ökar – men bara marginellt

Jämfört med juni 2020 ökade både den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk med 1 procent. Det visar ny statistik från Jordbruksverket.

Mjölkkor i stall
Mjölkkor. Arkivbild FOTO: ANN-KATRIN ÖHMAN

Ökningen innebär att kvantiteten invägd mjölk i juni 2021 var 231 600 ton, varav 39 800 ton ekologisk mjölk.

Juni månads produktion:

53 300 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med juni 2020,
19 600 ton syrade produkter, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med juni 2020,
6 100 ton grädde, vilket är en minskning med drygt 2 procent jämfört med juni 2020,
7 500 ton ost, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med juni 2020,
1 300 ton smör, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med juni 2020,
5 500 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med juni 2020.

Källa: Jordbruksverket

I juni uppgick den totala slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 48 000 ton.

Slakten av gris utgjorde den största andelen med 44 procent, följt av fjäderfä med 32 procent, nötkreatur med 23 procent, och får och lamm med 1 procent.

Gris och fjäderfä ökar

De djurslag där den totala slaktvikten minskade jämfört med motsvarande tidpunkt förra året är nötkreatur, som minskade med 7 procent, samt får och lamm som gick ner 5 procent.

Den totala slaktvikten på gris har däremot ökat med drygt 4 procent jämfört med mätningen vid samma tidpunkt förra året. Även slakten av fjäderfä har ökat med 4 procent.

Mjölkinvägningen ökade under 2020

Mjölkinvägningen minskar – och ökar