facebooktwittermail d

Mjölkinvägningen ökade under 2020

Mjölkinvägningen ökade 2020. Men antalet slaktade djur höll sig relativt oförändrat. Det visar ny statistik från Jordbruksverket.