facebooktwittermail d

Eleverna byter miljö – från klassrum till mjölkgård

Kvissleby

Att ha besökare på gården är en naturlig del av vardagen på Västbo Mjölkgård utanför Sundsvall. Nyligen har gården inlett ett samarbete med Realgymnasiet.