facebooktwittermail d

Mjölkgårdar i kö för att få leverera lokalt

Drygt en krona mer än Arla. Det får de lokala mjölkproducenterna att gilla Dalsspira Mejeri såpass att gårdarna står i kö för att få leverera.

Malin Jakobsson gläds åt framgången med Dalsspira Mejeri där ett 10-tal gårdar står i kö för att få börja leverera.
Malin Jakobsson gläds åt framgången med Dalsspira Mejeri där ett 10-tal gårdar står i kö för att få börja leverera.

Som lokalt mejeri har Dalsspira hittills varit en framgångssaga. Dalsspira Mejeri i södra Dalsland har länge varit Sveriges första och enda leveransmejeri av getmjölk och getmjölksprodukter. Ett avtal med ICA Sverige har försäkrat mejeriet om en möjlig rikstäckande leveranskanal även för dryckesmjölken från kor.

Men kärnområdet är Dalsland-Bohuslän-Västa Götaland. Där finns både leverantörer och konsumenter. En lansering i Göteborg är planerad i höst.

– Vår marknad är lokal, från Åmål i norr till Göteborg i söder. Det är ett stort område med många medvetna konsumenter, säger Malin Jakobsson, vd för Dalsspira Mejeri.

Värna om landsbygden

Mejeriet värnar om närproducerat och det lokala och att bidra till att hålla landsbygden levande med hjälp av mjölkproducenter som kan överleva. Därför har mejeriet också valt att betala mer för mjölken.

– Vi betalar drygt en krona mer än Arlas riktpris och alla gynnas om fler får bättre betalt.

Ekologisk mjölk får vänta

Intresset för Dalsspira är också stort från mjölkproducenternas sida. Intresserade leverantörer står i kö, men än så länge handlar produktionen om konventionell mjölk.

– Att även producera ekologisk mjölk är en stor omställning som kräver en separat produktionslinje. Där är vi inte än. Först vill vi komma i gång ordentligt i vårt nya mejeri, säger Malin Jakobsson.

Dalsspira är noterat på Aktietorget och när bolaget introducerades fick bolaget ett tillskott på drygt 12 miljoner kronor. I dag är det samlade börsvärdet 40 miljoner kronor.