facebooktwittermail d

Så formar de en ny typ av bondesamhälle

Petgärde

Från mjölkgård till köttdjursproduktion – men planen för Petgärde gård rymmer mycket mer. Ägarkonstellationen vill skapa ny form av boende på landet med lantbruket i centrum. 

– Det ger fler möjligheter till inkomstkällor, säger platschefen Jesper Axelsson, vars familj nu arrenderar gården.