facebooktwittermail d

Mjölkbönder vill skifta i störst utsträckning

En femtedel av Sveriges lantbrukare kan stå inför ett ägar- och generationsskifte, bland dessa är mjölkbönderna de som vill skifta i störst utsträckning. Det visar en ny rapport från Mer mat – fler jobb.