facebooktwittermail

Allt fler satsar på bisysslor

Entreprenad och energi ökar, medan turism och gårdsförsäljning minskar som bisyssla inom lantbruket. Detta visar årets upplaga av Lantbruksbarometern från Swedbank och LRF Konsult.

Mjölkbönder upplever en ökad lönsamhet enligt årets Lantbruksbarometer.
Mjölkbönder upplever en ökad lönsamhet enligt årets Lantbruksbarometer.

Lantbruksbarometern är en årlig undersökning från Swedbank och LRF Konsult. Här svarar 1 000 lantbrukare om hur de ser på konjunkturen och framtiden.

Andelen lantbrukare som planerar att utveckla sina företag med olika verksamheter är fler än samma period ifjol, 39 procent jämfört med 33 procent. Mest intresserade av nya affärsmöjligheter är lantbrukare under 30 år, där 68 procent i undersökningen planerar för en kompletterande verksamhet.

Mindre intresse för turism och gårdsförsäljning

En klassiker när det gäller kompletterande verksamhet för gårdar är turism och gårdsförsäljning. Men andelen företagare i Lantbruksbarometern som vill satsa på detta minskar jämfört med 2017.

- Jag tror att de som satsade på bed and breakfast och gårdsförsäljning för några år sedan är etablerade nu. Grannarna ser det och tänker att de ska satsa på något annat. Marknaden kanske är lite mättad, säger Ulf Möller, ansvarig för skog och lantbruk på Swedbank och en av dem som varje år är med och tar fram rapporten.

Ökat intresse för energi och entreprenad

Däremot finns annat som nu intresserar företagen mer. Störst är intresset för entreprenadverksamhet, 15 procent har enligt undersökningen sådana planer. Andelen företagare som vill satsa på energiproduktion ökar också från föregående år. Det är främst de stora företagen, med en omsättning på över 10 miljoner kronor, som ser störst affärsmöjligheter i energiproduktion för eget bruk.

- Energimarknaden kan du inte påverka om du inte gör en investering. Och här är det främst solenergi som gäller, säger Ulf Möller som menar att det är en billigare och politiskt mera stabil investering än till exempel och vindkraft och biogas.

- För en gård handlar det om en investering på en till två miljoner, för en villa några hundratusen, säger Ulf Möller.

Positiv förändring

Totalt sett visar årets Lantbruksbarometer en positiv förändring av den upplevda lönsamheten jämfört med våren 2017. För första gången under jämförelseperioden visar Lantbruksbarometern att mjölkproducenterna upplever att de har en bättre lönsamhet än nötköttsproducenterna.

Däremot är det fortfarande grisköttsproducenterna som upplever att de har bäst lönsamhet, dock något sämre än förra året. Nötköttsproducenterna och växtodlarna upplever en svag förbättring av lönsamheten jämfört med våren 2017, enligt rapporten.

Vill se fler investeringar

Andelen lantbruksföretagare som investerat i maskiner det gångna året är fler än ifjol, 38 procent anger att de investerat i maskiner. Antalet byggnadsinvesteringar har dock minskat, däremot anger fler att de planerar att investera i byggnader under det kommande året.

Nu vill Ulf Möller på Swedbank vara med och bygga.

- Jag saknar förfrågningar. Vi är gärna med och bidrar till investeringar som är lönsamma för våra kunder. Låt oss bygga tillsammans, säger Ulf Möller.

LÄS OCKSÅ: Mjölkens dag: "Mjölkfrågan kommer att vara het under valåret"

PREMIUM: De växande slaktköerna: ”Förr blev de glada på slakteriet när man ringde

Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern har utkommit sedan 1987 och är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket.

Intervjuerna i den 31:a helårsupplagan har skett mellan 8–19 januari 2018.