facebooktwittermail

Mjölkbönder prisas

61 mjölkbönder får på måndag Svensk Mjölks guldmedalj för att i minst 23 år leverat mjölk av bästa kvalitet.

På måndag överlämnas medaljerna av kung Carl XVI Gustaf vid en ceremoni.

Kraven för att få medaljen sträcker sig längre än att följa lagar och förordningar, enligt Svensk Mjölk. Mjölk av "bästa kvalitet" ska ha levererats i minst 23 år.

I år är Västerbotten och Västra Götalands län väl representerade med nio stycken medaljgårdar vardera.

Första gången guldmedaljen delades ut var 1958. ATL.nu