facebooktwittermail

Mjölkbönder om Norrmejeriers sänkning

Lägre invägning tvingar Norrmejerier att sänka mjölkpriset. Nu kommer reaktioner från de mjölkbönder som äger Norrmejerier.

- Om man har för lite mjölk så sänder det här ut jättekontiga signaler, säger Mats Karlsson utanför Boden.

Norrmejerier har beslutat att sänka sitt avräkningspris till bönderna med fem öre per kilo mjölk. Orsaken är att bolaget inte når sitt budgeterade mål för årets första tre månader. Till stor del beror detta på lägre invägning än förväntat, det framgår av ett dokument som gått ut till medlemmarna och som ATL kunde berätta om i går.

Minskning med 20 öre

För att klara investeringar i framför allt den populära Västerbottenosten meddelar Norrmejerier att ägarna också måste skjuta till kapital.

Totalt minskar Norrmejeriers utbetalningar med 20 öre per kilo mjölk från och med den 1 maj i år.
Totalt minskar Norrmejeriers utbetalningar med 20 öre per kilo mjölk från och med den 1 maj i år. FOTO: URBAN BRADHE

Detta sker genom att tio öre per kilo levererad mjölk placeras i en individuell insatsemission och att ytterligare fem öre sätts av för att i ett senare skede kunna betalas ut i form av en ränta till ägarna. Totalt minskar alltså utbetalningarna med 20 öre per kilo mjölk från och med den 1 maj i år.

Nytt a contopris

Nytt i beskedet är också att Norrmejerier nu lånar begreppet a contopris från marknadsledaren Arla. Men förutom råvaruvärde och kvalitetstillägg inkluderar Norrmejerier också den nya, tänkta förstärkningen av det individuella kapitalet. Detta gör att Norrmejeriers a contopris framstår som högre än om de räknat som i Arlas modell.

- Det här är det absolut viktigaste måttet bonden har för att jämföra sitt mejeri med andra, säger mjölkbonden Eilif Hensvold, som menar att Norrmejerier borde ha ansträngt sig mer i lanserandet av den nya prismodellen.

- Det här är som gjort för att försvåra jämförelsen med Arla, säger Eilif Hensvold.

Förståelse för styrelsen

Leif Lindgren utanför Vännäs säger till ATL att han är besviken över sänkningen men att han ändå har förståelse för styrelsens beslut, också när det gäller tillskottet av kapital.

- Norrmejerier står inför investeringar och det är svårt att få tag på kapital på annat sätt, säger Leif Lindgren. Bankerna ställer ju också krav.

Mats Karlsson utanför Boden, en av Norrmejeriers största leverantörer, menar att åtgärden "sänder ut jättekontiga signaler".
Mats Karlsson utanför Boden, en av Norrmejeriers största leverantörer, menar att åtgärden "sänder ut jättekontiga signaler".

Mats Karlsson har tidigare suttit i Norrmejeriers styrelse och är en av föreningens största leverantörer med uppåt 300 kor. För honom innebär det nya beskedet en halv miljon kronor i minskade intäkter på årsbasis.

Som ATL tidigare berättat drabbades Mats Karlsson nyligen av ett takras. Även om stora snömängder var den direkta orsaken uppgav Mats Karlsson då för ATL att en stor del av problemet låg i det låga mjölkpriset, som ger en dålig lönsamhet på gården.

Uppsägningar nödvändiga

Mats Karlsson tar upp de nyanställningar som skett i Norrmejerier under de senaste åren och de ökade personalkostnaderna det medfört.

- Jag förstår ju att de här duktiga personerna vi har anställt har mer i lön än vad många bönder har i omsättning, säger Mats Karlsson.

Men nu måste det till besparingar säger Mats Karlsson, som inte är främmande för uppsägningar på huvudkontoret.

- Vill man tala om för folk att de ska producera mjölk så borde man hålla kvar eller höja mjölkpriset och i stället försöka spara på de interna kostnaderna, säger Mats Karlsson.

LÄS MER: Sparkrav skapar spricka i Norrmejerier

LÄS MER: Utlovad höjning 
blev sänkning

LÄS MER: De ville spara innan krisen

LÄS MER: Norrmejerier diskuterar samgående

LÄS MER: Norrmejerier gör bästa resultatet på fem år