facebooktwittermail

Mjölkbönder kräver ersättning för felanalyser

Sveriges Mjölkbönder kräver att mjölkbönder som fått felaktiga foderanalyser ersätts för produktionsförluster.

Analysföretaget Eurofins Food & Agro som gör majoriteten av alla foderanalyser åt svenska mjölk- och köttproducenter har lämnat ut felaktiga resultat ända sedan den 1 juni förra året.

Svensk Mjölk räknar med att 3 700-3 800 felaktiga analysresultat har levererats och att det berör cirka 1 700 mjölkföretagare.

"Allvarligt"


- Det är en väldigt allvarlig och tråkig händelse, säger PG Lindberg, chef för produkter och it på Svensk Mjölk.

Lantbrukare och rådgivare har reagerat på analyserna men inte förrän den 24 januari i år bekräftade Eurofins Food & Agro för Svensk Mjölk att misstagen hade begåtts.

Branschorganisationen har reklamerat analyserna och startat en utredning. Men möjligheten för bönderna att få ersättning för det inträffade är oklar.

- Vi har tagit initiativ för att undersöka vad det finns för försäkringar och vad det finns för ansvar i det här, men det är alldeles för tidigt att säga.

Felkalibrering orsaken


Orsaken till att analysproverna har blivit fel ska vara en felkalibrering av en analysmaskin vilket lett till systematiska fel. De stora volymerna som har analyserats är grönmassa och vallensilage, men även ensilage av majs och säd har analyserats felaktigt.

Analyserna har undervärderat fodrets smältbarhet och energi, vilka är nyckelparametrar i planering av foderstaten, och därmed signalerat till bonden att utfodra korna med mer kraftfoder än vad som är nödvändigt.

- Om man har köpt in för mycket spannmål och kraftfoder så är det klart att det har gjort foderstaten dyrare. Sedan vilken effekt det har haft på korna är en annan fråga, säger PG Lindberg.

Enligt Stefan Gård, ordförande för Sveriges Mjölkbönder, har de felaktiga proven lett till att förtroendet för analysföretaget har rubbats.

- Först måste vi utreda vad som är fel och vad som har hänt och sedan måste de som har fått fel svar på något sätt bli ersatta. Det är inte frågan om något annat, säger Stefan Gård. Tove Nilsson