facebooktwittermail d

Mjölkbönder i arrendetvist med Svenska kyrkan

Den nya mjölkgården skulle utveckla lantbrukarnas verksamhet. I stället har de hamnat i en långdragen arrendetvist med Göteborgs stift. Och nu är gården försatt i rekonstruktion.