facebooktwittermail d

Mjölkbönder får inte en ärlig chans

Mjölkkrisen handlar inte om att svenska bönder är för svaga i konkurrensen. Den handlar om att vi inte har gett dem möjlighet att konkurrera med deras EU-kollegor på rimliga villkor. I praktiken deltar de i ett 100-meterslopp men tvingas starta 25 meter bakom medtävlarna, skriver Magnus Oscarsson, riksdagsledamot KD.

Den 7 september ska EU:s jordbruksministrar hålla rådsmöte om hur mjölkkrisen ska lindras. Ett bondeuppror kommer samtidigt att protestera vid Elmiamässan i Jönköping, och jag är uppriktigt glad över att svenska mjölkbönder höjer rösten.

Vi politiker som jobbar med jordbruks- och landsbygdsfrågor måste känna att vi har Sveriges bönder med oss i vårt arbete. Därför är det viktigt att alla som har möjlighet kommer till Jönköping.

Nyligen läste jag en debattör som inte såg något problem med att svenska mjölkbönder försvinner, eftersom de inte har klarat konkurrensen.

Min motfråga blir då: har de ens fått en ärlig chans?

Redan 1997 – två år efter att vi formellt gick med i EU – presenterade Gunnar Björk utredningen ”En livsmedelsstrategi för Sverige”. Han varnade för att jordbruks- och livsmedelsindustrin riskerar att gå samma öde till mötes som svensk tekoindustri, om de inte får konkurrenskraftiga villkor i förhållande till resten av EU.

Varningen är fortfarande aktuell. Jag tycker faktiskt att det är skamligt.

Jag hoppas att protesterna vid Elmia den 7 september ska pressa regeringen att ta fram åtgärder som faktiskt betyder något. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht håller en ganska låg profil, kanske beroende på att hans regeringspartner heter Miljöpartiet. Kan någon ens nämna ett seriöst förslag till lösning från MP?

Detta vill Kristdemokraterna:

* De offentliga upphandlingarna får inte missgynna våra inhemska bönder. Idag köper kommuner och landsting ofta in livsmedel som producerats i andra EU-länder under förhållanden som i Sverige är olagliga.

* Ta bort beteskravet för kor i lösdriftsstallar. Den nuvarande djurskyddslagstiftningen kom till 1988. Det var Hasse Tellemars sista år som programledare för ”Ring så spelar vi”, om ni minns. Att inte låtsas om de stora förbättringarna i djurhållning och i våra attityder till djurens välmående sedan dess, blir lite som att diskutera telefoni och tro att vi pratar om bakelitmodeller.

* Den finska staten ersätter bönderna för varje ko som förs ut i hagen. Undersök om inte den finska modellen med betesersättning, eller en variant av den, går att införa även i Sverige.

* Regeringen bör dra tillbaka dubbleringen av arbetsgivaravgiften för att anställa unga.

* Regeringen bör också lova att inte höja skatten på handelsgödsel under mandatperioden.

* Betala ut EU-stödet till bönderna nu. Det skulle bidra till att avhjälpa deras likviditetskris.

Vi ses den 7 september!

Magnus Oscarsson, Ödeshög
Riksdagsledamot KD, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet