facebooktwittermail

Mjölkbönder drev igenom regeländring

Sveriges Mjölkbönder har lyckats genomdriva en förändring av Svenskt Sigills regelverk.

I fortsättningen är det frivilligt att dokumentera och journalföra de åtgärder som görs i fält. Tidigare löd formuleringen i regel 8.6B att "åtgärder i fält skall journalföras".

- För producenten betyder detta mycket. Sveriges Mjölkbönder tycker att det är glädjande att det går att påverka dessa regler och att vårt arbete har gjort nytta för producenterna, skriver organisationens ordförande Stefan Gård i ett pressmeddelande. ATL.nu