facebooktwittermail d

Mjölkbönder blåser till strid

De italienska mjölkproducenter som inte betalat sina mjölkkvoteböter får uppskov med dem igen. Många av de andra bönderna talar om "ett hån från regeringens sida" - och nu blåser jordbruksorganisationerna till strid.

FLORENS ATL
Den 1 juli i år skulle de bönder som ännu inte betalat sina gamla böter för att de överkridit sina mjölkkvoter ha gjort en avbetalning.

Nu har det italienska parlamentet, på förslag från regeringspartiet Lega Nord, beslutat att ge dem uppskov för andra gången, till 1 januari nästa år. För många inom jordbruket känns det som om regeringen vill låta dem smita undan.

Störst vinner


- Det handlar om de riktigt stora producenterna. Tyvärr funkar det ofta så här i Italien, att de största producenterna är de som kommer lättast undan, konstaterar Jorge Arias, ansvarig för korna i kooperativet Emilio Sereni norr om Florens, som producerar ekologisk mjölk.

Kooperativet har lagt ner miljoner kronor på böter genom åren. Hur känns det då att se de stora smitarna komma undan igen?
- Det är minst sagt orättvist att vi som jobbar inom lagens gränser ska behöva betala för dem som fuskar. Speciellt som regeringen inte gör något annat för att hjälpa oss jordbrukare, säger Jorge Arias.

"Som ett hån"


Det är precis samma sak som fått alla de stora jordbruksorganisationerna att se rött. Regeringen har inte genomfört några av de utlovade hjälppaketen för jordbruket, bland annat ett bidrag för de ökade oljepriserna.

- Det är klart att detta känns som ett hån för alla de som ärligt, och ofta med stora svårigheter, betalat sina böter i tid. Men det känns ännu värre eftersom regeringen samtidigt bestämmer sig för att lämna branschen åt sitt öde, förklarar Umberto Borelli från jordbruksorganisationen Cia.

- Med de ständigt ökande oljepriserna och svårigheterna att få vettigt betalt för sina varor, är de italienska bönderna hårt pressade. Regeringen lämnar dem helt ensamma med sina problem.

Cia diskuterar just nu tillsammans med de andra organisationerna vilken typ av protestaktioner de ska genomföra de närmaste veckorna. Ilskan bland bönderna är stor, och kampviljan likaså.

Kamp för att överleva


Jorge Arias och hans kooperativ kämpar vidare för att överleva. Förra året gick de back med över 1 cent per liter producerad mjölk, en situation som de så klart inte kan fortsätta att leva med.

- Vi är ändå på sätt och vis lyckligt lottade, eftersom vi producerar ekologiskt, och alltså får lite bättre betalt. Många av de andra producenterna har rejält svårt att överleva, berättar han medan han manar på korna till mjölkningsbåset.

Vad vill du att regeringen ska göra för att hjälpa branschen?
- Jag tycker att mjölkkvoterna borde försvinna på en gång. Plus att kontrollerna bland producenterna borde bli fler och mer pressande i hela Italien.

- I dag är det många som fuskar både med att späda ut mjölken och att deklarera mindre än den verkliga produktionen.

Kooperativet Emilio Sereni producerade förra året 1,4 miljoner liter mjölk. Det har totalt cirka 300 kor, varav närmare 140 som producerar mjölk.Kristina Wallin