facebooktwittermail d

Fem år efter branden – mjölkbondens granskog har blivit åkermark

När Christer Johansson var i behov av att utöka sin åkermark fanns lösningen redan på gården – 11 hektar granskog lämpade sig till omvandling. Nu hoppas han kunna bli självförsörjande på foder till djuren. 

– Man får ha lite framtidstro om man ska nyodla, säger han till ATL.