facebooktwittermail d

Mjältbrand avblåst avspärrningar rivs

Avspärrningarna för att hindra mjältbrand att spridas från området kring Omberg i Östergötland tas nu bort efter att platserna där de mjältbrandssmittade djuren befunnit sig, är sanerade.

Bilden är från ett tidigare saneringsarbete vid en mjältbrandsdrabbad gård i Halland.
Bilden är från ett tidigare saneringsarbete vid en mjältbrandsdrabbad gård i Halland. FOTO: BÖRJE FÖRSÄTER HALLANDSBILD

Sammanlagt handlar det om sex infekterade gårdar och tre älgplatser. Får och nötkreratur som betar inom vaccinationsområdet omkring Omberg är vaccinerade och distriktsveterinärer hanterar det fåtal djur som återstår att vaccinera.

Enligt Ann Lindberg, statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA var mjältbrandsutbrottet i Omberg lärorikt.

­­— Spridningen både geografiskt och bland djurslag gav upphov till många frågor kring smittspridning och smittkällor. Det vi nu har lärt oss ska vi använda för att bättre förebygga och bedöma risker för nya utbrott i framtiden, säger Ann Lindberg till Atl.

Allmänheten uppmanas fortfarande att notera och om möjligt fotografera dött vilt som påträffas i området och kontakta SVA som är intresserat av att ta prover.