facebooktwittermail

Misstänkt vanvård på djurhem för lantbruksdjur

Efter upprepade fall av misstänkt misskötsel väljer nu en så kallad djurfristad i östra Sverige att avveckla sin verksamhet.

Arkivbild, ej djur från den aktuella djurfristaden.
Arkivbild, ej djur från den aktuella djurfristaden. FOTO: MOSTPHOTOS

Föreningen har enligt egen utsago tagit emot lantbruksdjur som övergivits eller som skulle ha skickats till slakt.

Men verksamheten har upprepade gånger anmälts på grund av misstankar om att djuren misskötts och ansvarig länsstyrelse har genomfört extra kontroller på gården under flera år.

I slutet av november beslutade länsstyrelsen att avliva flera djur på djurhemmet efter en uppföljande kontroll. Detta efter ett besök i början av november då flera brister konstaterades. I rapporten från besöket skriver länsstyrelsen att djurhållaren riskerar att få djurförbud om inte bristerna åtgärdas.

Föreningen skriver på sin Facebooksida att de misslyckats med sitt uppdrag och att de söker efter personer som kan omhänderta djuren som finns på gården. De skriver att det varit svårt att sköta gården och få hjälp av volontärer under coronapandemin.