facebooktwittermail d

Misstankar mot neonikotinoider förstärks

Undersökningar i Belgien och Tyskland ger ytterligare bevis för att bekämpningsmedel med neonikotinoider har en negativ effekt på bin.

Det är EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet, Efsa, som publicerat två studier om de omtvistade växtskyddsmedlen. I Belgien har man tittat på användningen av klotianidin och i Tyskland av imidakloprid på grödor som potatis, majs och spannmål. Resultaten visade att bin löper hög risk att utsättas för damm och pollen med neonikotinoider i, skriver Agra Facts.

Omprövning nästa år

I januari väntas Efsas bedömning av alla fakta kring bekämpningsmedlen vara klar. Den ska sedan ligga till grund för EU-kommissionens beslut om de rådande begränsningarna ska ändras på något sätt. I dag är det bland annat förbjudet att använda medel som innehåller ämnena klotianidin, imidakloprid och tiametoxam i raps- och rybsfrön. Det finns möjligheter till dispens, det avgörs i Sverige av Kemikalieinspektionen.