facebooktwittermail d

Stort missnöje med uteblivna prisökningar

Trots rekordvinster för sågverken har timmerpriserna legat still i norra Sverige. Så länge industrin ändå får det virke som behövs har de ingen anledning att höja, säger skogsägare som ser råvarubrist som enda sättet att få upp priserna.