facebooktwittermail

Stort missnöje med uteblivna prisökningar

Trots rekordvinster för sågverken har timmerpriserna legat still i norra Sverige. Så länge industrin ändå får det virke som behövs har de ingen anledning att höja, säger skogsägare som ser råvarubrist som enda sättet att få upp priserna. 

Stockar på timmerintag till ett sågverk.
Trots rekordvinster för sågverken rullar timret in till ungefär samma priser som tidigare i norra Sverige. FOTO: BO FERNSTRÖM

Bland skogsägare i norra Sverige är missnöjet stort över de låga priserna och uteblivna höjningarna, trots högkonjunktur med rekordvinster för många sågverk.