facebooktwittermail d

Missade prognos – hotas av vite

En lantbruksföretagare i Halland redovisade inte någon prognos över hur stort kväveutsläpp som gödslingen bidrar till.

Lantbruket verkar inom ett vattenskyddsområde i Halmstad kommun. Nu vill miljö- och hälsoskyddsnämnden döma ut vite mot företaget, rapporterar Hallandsposten.

Vattentäkten har högst nitrathalt i inkommande vatten, vilket gör att kommunen vill ha en prognos över företagens årliga kväveutlakning.

Bolaget riskerar att tvingas betala 4 000 kronor per vecka i vite för totalt tre veckor.