facebooktwittermail d

Missad avverkningsanmälan kostar Holmen en halv miljon

Holmen döms att betala knappt en halv miljon kronor till staten efter att ha avverkat utan avverkningsanmälan. 

Närbild på skördarhuvud som kapar upp en snöig stock.
Holmen döms att betala knappt en halv miljon kronor till staten efter att ha avverkat utan avverkningsanmälan. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Någon gång mellan sommaren 2017 och sommaren 2018 avverkade Holmen Skog knappt 7 hektar på sina egna marker i Skellefteå. Men någon avverkningsanmälan hade de inte gjort, och därför åtalades moderbolaget Holmen AB vid Skellefteå tingsrätt.

Åklagaren yrkade på en företagsbot per avverkad hektar och på att hela nettot av avverkningen skulle förverkas, det vill säga återbetalas till staten. 

Holmen AB ansåg att det var Holmen Skog som hade ansvaret för att göra avverkningsanmälan, och att Holmen AB därför inte brustit i sina skyldigheter. Dessutom ansåg de att det var orimligt att hela värdet av avverkningen skulle återbetalas till staten. Skogsstyrelsen skulle inte ha stoppat avverkningen även om det inkommit en avverkningsanmälan och Holmen har därför inte fått någon ekonomisk fördel av att avverkningen genomfördes utan avverkningsanmälan, resonerade företaget.

Markägarens skyldighet

Men tingsrätten tyckte annorlunda. Enligt skogsvårdslagen är markägaren skyldig att anmäla avverkning till Skogsstyrelsen. För mindre markägare finns tidigare prejudikat på att ansvaret för avverkningsanmälan kan flyttas över på den som utför avverkningen, men på en så stor markägare som Holmen finns anledning att ställa mycket höga krav på att skogsvårdslagens regler följs, ansåg tingsrätten. 

Rätten konstaterade även att skogsvårdslagen också slår fast att virke eller värdet av virket efter en avverkning som innebär brott mot lagen ska förverkas. Därför dömdes Holmen att betala en företagsbot på 25 000 kronor samt hela utbytet av avverkningen efter avdrag för kostnader, 447 640 kronor.

Holmen överklagade till hovrätten för övre Norrland som i en dom i förra veckan slog fast tingsrättens beslut.