facebooktwittermail

Mirakellöst möte om griskris

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson hade inga mirakelkurer med sig när han på fredagen besökte grisproducenterna Fredrik och Jeanette Elander på Äs gård utanför Västerås. - Det gäller att hitta en lösning nu, men vi fick egentligen inga besked, säger Jeanette Elander.

ÄS (ATL)
ATL:s reporter Birgitta Sennerdal var på plats när ministern kom till gården, som årligen föder upp 5 200 slaktgrisar, för att på ort och ställe bilda sig en uppfattning om krisen i den svenska grisnäringen.

Överläggningar i köket


- Efter att ha visats runt på gården satte sig Eskil Erlandsson i köket för att diskutera situationen med Fredrik och Jeanette Elander. Några konkreta svar hade han dock inte att komma med, berättar hon.

Eskil Erlandsson har tidigare avslöjat för ATL att han vill undersöka möjligheten att använda pengar från landsbygdsprogrammet till att stödja grisbönderna.

Ett annat sätt att komma runt prisdumpningen i spåren av den tyska dioxinskandalen är, enligt landsbygdsministern, att försöka förmå ryska och kinesiska myndigheter att öppna gränserna för tyskt kött.

Ingetdera bidrar dock till några snabba lösningar, konstaterar grisbonden Jeanette Elander. Enligt henne krävs både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.

Dels gäller det att försöka lösa den akuta krisen, dels att förbättra svenska bönders lönsamhet och konkurrenskraft på lång sikt.
- Det är avgörande för grisnäringens framtid, säger hon.

LRF-basen besviken


LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson, som även han var på plats, är besviken.

- Tidigare har vi mötts av kalla handen, men eftersom regeringen på senare tid har visat intresse för en ersättning till bönderna hade vi väntat oss något mer konkret, löd hans omdöme.

Om svenska bönder ska kunna konkurrera med lågprisimporterat griskött som säljs utan ursprungsmärkning måste regeringen införa en djurvälfärdsersättning som kompenserar dem för deras djurskyddsåtaganden, anser LRF. ATL.nu