facebooktwittermail

Minusresultat för Rottneros

Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på -77 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Svag dollar och underhållsstopp ligger bakom det negativa resultatet, enligt bolagets vd.

Vallviks Bruk, dotterbolag till Rottneros AB.
Vallviks Bruk, dotterbolag till Rottneros AB. FOTO: ROTTNEROS

Nettoomsättningen uppgick till 490 miljoner kronor (547), en minskning med 10 procent och resultatet per aktie uppgick till -0:50 kronor (-0:19). Resultatet före skatt blev -99 miljoner kronor (-36) och efter skatt -77 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020.


Marknad