facebooktwittermail

Minus för Rusforest

Rusforest rörelseresultat före finansieringskostnader för 2010 uppgick till -165,9 (-113,6) miljoner kronor.

Den totalt omsättningen blev slutligen 300,8 miljoner kronor, dryga 100 miljoner kronor mer än 2009.

För fjärde kvartalet var rörelseresultatet -27,2 miljoner kronor, att jämföra med -34,9 miljoner kronor året innan.
Nettoresultatet för perioden uppgick till -130,2 (117,7) miljoner kronor.

Under fjärde kvartalet slutfördes en nyemission. Rusforest har också slutfört förvärvet av en sågverksanläggning och hyvleri i nordvästra Ryssland under året.ATL.nu