facebooktwittermail d

Minus för Moelven första kvartalet

Kombinationen normal lågsäsong och obalans mellan råvarukostnader och färdigvarupriser bidrog till att träkoncernen Moelven förlorade 27 miljoner norska kronor under årets första kvartal.

Detta ger ett resultat på driften som är 49 miljoner kronor sämre än motsvarande period 2010, uppger företaget i ett pressmeddelande.

Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 1, 9 miljarder, att jämföra med 1, 4 miljarder samma tid i fjol.

Påverkats av lågsäsongen


Enligt koncernchef Hans Rindal har efterfrågan på
koncernens produkter och tjänster påverkats av lågsäsongen.

- Inledningen på året blev lika svår som vi förutspått och resultatet är inte tillfredsställande.

- Det finns emellertid tydliga tecken på bättring av såväl säsongsbundna som konjunkturmässiga skäl. Därför räknar vi med att vara tillbaka med ett positivt resultat efter andra kvartalet, säger han i en kommentar.

Minskade råvarukostnader och högre priser väntas ge bättre marginaler i divisionerna Timber och Wood under andra kvartalet.

Koncernledningen räknar också med en resultatutveckling i Byggsystemdivisionen till följd av ökad uppdragsmängd.ATL.nu