facebooktwittermail d

Minst sju bränder i torkanläggningar under skörden

Betydligt fler torkanläggningar än vanligt har eldhärjats under årets skörd. ”En brand i skördetid får alltid stora konsekvenser”, säger Björn Björkman på Lantbrukets Brandskyddskommitté till .

Fram till oktober månad hade minst sju torkar och fyra silos i direkt anslutning till torkar utsatts för brand. Dessutom har minst sex tröskor och lika många pressar brunnit. Siffrorna är baserade på mediauppgifter och därför kan det finnas fler fall. 

Bränderna orsakar stora problem för de drabbade.

– Det är inte lätt att hitta ledig trösk- eller torkkapacitet på nära håll. Gröda som står kvar på fältet kan bli förstörd, säger Björn Björkman.

Flera riskfaktorer

Brandorsaken är vanligtvis svår att fastställa. Riskfaktorer är bland annat elmotorer som gått varma, pannrum eller gnistbildning i kedjor. Tillsatsvärme i torkluften kan också vara vanskligt. Risken är större för anläggningar i äldre ekonomibyggnader jämfört med de som finns i fristående torkhus. 

För att förebygga bränder är det viktigt med daglig rengöring.