facebooktwittermail

Minskat virkesuttag i Finland

Under fjolåret minskade det totala virkesuttaget i Finland. Men sortimentet energived gick mot strömmen med en rejäl ökning. 

Av det finska virkesuttaget i fjol var 49 procent massaved, 36 procent timmer och 15 procent energived.
Av det finska virkesuttaget i fjol var 49 procent massaved, 36 procent timmer och 15 procent energived. FOTO: MOSTPHOTOS

Under fjolåret uppgick virkesuttaget ur de finska skogarna till 69 miljoner kubikmeter, en minskning med 8 procent jämfört med 2019. Det visar statistik från naturresursinstitutet Luke.