facebooktwittermail d

Minskat virkesuttag i Finland

Under fjolåret minskade det totala virkesuttaget i Finland. Men sortimentet energived gick mot strömmen med en rejäl ökning.