facebooktwittermail d

Minskat stöd ska ge mer pengar till krisreserv

Årets direktstöd föreslås skäras ned med 1,37 procent. Pengarna går till jordbruksbudgetens krisreserv.

Årets trimning är något mindre än tidigare år, då det är första året som lantbrukare i Bulgarien och Rumänien bidrar till krisreserven, enligt ett pressmeddelande från EU-kommissionen.

Dras från mottagare

Pengarna dras från alla mottagare som får mer än 2 000 euro i direktstöd.

1,37 procent är ett förslag från EU-kommissionen, som ska behandlas av medlemsländerna och EU-parlamentet. Kan de inte enas innan den sista juni gäller kommissionens förslag. Det kan dock justeras i oktober, då EU-kommissionen har bättre koll på hur årets budget ser ut.

Förra årets reserv outnyttjad

Årets direktstöd används för 2017 års krisreserv. Används inte pengarna under året betalas de tillbaka till bönderna. Så sker i år, då förra årets reserv inte utnyttjades.

Med allt mindre marginaler i jordbruksbudgeten, bland annat på grund av att det inte kommer in några nya pengar från mjölkkvotsböter, ökar risken för att krisreserven måste användas.