facebooktwittermail d

Minskat intresse för köttproduktion bland svenska bönder

Färre inseminationer tyder på lägre intresse, rapporterar Jordbruksverket i sin första rapport till regeringen om läget för svenskt lantbruk.

köttdjur
Jordbruksverket noterar att intresset för att producera kött ser ut att minska. FOTO: ANN LINDÉN

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att varje månad ge en lägesbild för jordbruket. I sin första rapport konstaterar verket att lönsamheten är tillräcklig för att behålla produktionen på samma nivå som förut, men det finns orosmoln.