facebooktwittermail d

Minskat förtroende för svenskt djurskydd i ny undersökning

Sju av tio konsumenter är positiva till svenska djurbönder och åtta av tio tycker att de är viktiga för landets matproduktion. Samtidigt tror bara hälften att svenska djuruppfödare noga följer djurskyddslagar – och mindre än hälften att svenskt djurskydd är det mest ambitiösa i världen.