facebooktwittermail d

Minskat avverkningsintresse – utom i norr

I Götaland har avverkningsanmäld areal minskat med en fjärdedel hittills i år. I Norra Norrland har den i stället ökat med tio procent.