facebooktwittermail d

Minskande älgbetesskador i Götaland

Andelen tallar med älgbetesskador minskar men ligger fortfarande skyhögt över målet på maximalt fem procent, det visar Skogsstyrelsen årliga inventering.