facebooktwittermail d

”Minskade kväveutsläpp - annars ingen ny infrastruktur”

Nederländerna kommer att bli tvunget att välja mellan jordbruket och att bygga nya hus och ny infrastruktur om inte landets lantbruksnäring lyckas sänka sina kväveutsläpp, enligt landets natur- och kväveminister Christianne van der Wal.

Nederländernas minister för natur och kväve Christianne van der Wal.
Nederländernas minister för natur och kväve Christianne van der Wal. FOTO: BART MAAT/EPA/TT

Nederländernas strävan efter att minska landets kväveutsläpp har länge skapat kontroverser. I somras ledde protester från lantbrukare bland annat till att polisen öppnade eld när demonstranter försökte ta sig förbi en polisavspärrning in på en motorväg. Samma vecka samlades arga demonstranter utanför landets natur- och kväveminister Christianne van der Wals hem, där de bland annat dumpade naturgödsel.

Nu har samma minister uttalat sig angående jordbrukets utsläpp av kväve, som i sin tur ger upphov till utsläpp av växthusgasen lustgas. Utsläppen kommer främst från gödsel – både den som landets många lantbruksdjur producerar och från mineralgödsel.

”Det måste först ske minskningar av kväveutsläppen innan det finns utrymme för nya satsningar som husbyggen och investeringar i förnybar energi. Det är vår ekonomiska 'lockdown'. Mitt budskap är inte det budskap som bönder vill höra”, säger Christianne van der Wal i en intervju som tidningen Financial Times har återgivit.

Motsättningarna grundar sig i att Nederländernas högsta domstol 2019 beslutade att landet inte har rätt att utfärda några nya tillstånd att släppa ut kväve, eftersom det har brutit mot EU:s naturskyddslagar. Domen innebär att utsläppen först måste minska på ett ställe för att nya ska tillåtas uppstå på ett annat.

Tidigare under februari satte den nederländska regeringen upp målet att landets industri- och energisektor ska minska sina kväveutsläpp med 39 procent 2030, jämfört med nivåerna 2019, medan transportsektorn ska minska med 25 procent. Något mål för jordbrukssektorn är ännu inte satt, men enligt Financial Times förordar regeringens rådgivare en minskning med 41 procent.