facebooktwittermail d

Lägre vinst och miljonutdelning till Arlabönderna

Arlas vinst minskade kraftigt under 2017. Enligt det senaste ägarbladet landade resultatet på 299 miljoner euro, att jämföra med 356 miljoner euro från året innan.

På torsdag godkänns bokslutet av representantskapet. Men redan nu har flera detaljer sipprat ut i Arlakoncerns ägarblad. Vid sidan av resultaträkningen står det även klart att Arlas styrelse kommer att föreslå en utdelning av 165 miljoner euro till ägarna.

LÄS ÄVEN: Årets mjölkbonde finns i Dalarna

Enligt ägarbladet föreslår Arlas styrelse en efterlikvid på i medeltal 1 eurocent per kilo mjölk. Det är en avvikelse från Arlas konsolideringspolicy, men ligger i linje med de tre senaste årens resultatdisponering.

"Vi har ett starkt år bakom oss, och det ger möjlighet att också betala en förnuftig efterlikvid. Det behövs ute på gårdarna, både för att fortsätta åter- hämtningen efter tidigare tuffa perioder och eftersom vi ser en lite mer bister tid framför oss", säger Arlas ordförande Åke Hantoft i ägarbladet.

I dagarna blev det även känt att Friesland Campinas vinst minskade med 37,3 procent till 227 miljoner euro trots att bolagets omsättning ökade.

LÄS ÄVEN: Arlabönder kan få tillbaka 1,2 miljarder

LÄS ÄVEN: Friesland Campinas VD ser framåt

LÄS ÄVEN: Arlachefen om sänkningen

LÄS ÄVEN: Arla Sveriges chef om storinvesteringen