facebooktwittermail d

Kraftigt minskad slakt av får och lamm

Mars visar en minskning av den totala slakvikten av får och lamm jämfört med 2018. En trend som inte finns hos övriga djurslag.