facebooktwittermail d

Minskad omsättning för Skånemöllan

Skånemöllan AB, som bland annat ligger bakom Möllarens Mjöl, redovisar en omsättning på 166,2 miljoner kronor för 2010. Det är en minskning med 6 procent jämfört med föregående år.

- Den minskade omsättningen beror främst på anpassningen till ett lägre pris på spannmål fram till skörden 2010, skriver vd Anders Persson i årsredovisningen.

Sämre resultat


Även rörelseresultatet minskade något, från 28, 5 miljoner kronor till 28,2 miljoner. Orsaken är dels en större planenlig avskrivning genom investeringen i företagets nya fabrik, dels en minskad resultatandel från intressebolagen Vallåkra Lantmannaaffär AB och danska Mel-Compagniet ApS.

Totalt förädlade företaget cirka 50 000 ton spannmål under året, mot drygt 52 000 ton föregående år.

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 13 miljoner kronor, vilket motsvarar 13 kronor per aktie. ATL.nu